دوره و شماره: دوره 1389، شماره 1، 1389 
نخستین گام در جبر مجرد

محمود یاسی؛ احمد عباسی

نخستین گام در جبر مجرد


شیمی تجزیه (جلد اول) چاپ دوم

محمدعلی زنجانچی؛ رضا انصاری؛ علی محمدخواه

شیمی تجزیه (جلد اول) چاپ دوم


فیزیک در پزشکی هسته ای (جلد اول)

علیرضا صدرممتاز؛ پیوند طاهرپرور

فیزیک در پزشکی هسته ای (جلد اول)


فرهنگ نامه فیزیک پزشکی

علیرضا صدرممتاز؛ علیرضا بینش؛ علیرضا منتظرابدی

فرهنگ نامه فیزیک پزشکی


حسابداری مدیریت و هزینه های کیفیت

محمدحسن قلیزاده؛ حامد پوربخش

حسابداری مدیریت و هزینه های کیفیت


مدیریت فرآیند

رضا اسماعیل‌پور؛ محمدرحیم رمضانیان؛ امیر پورمحمدجعفر

مدیریت فرآیند


مفاهیم جدید رنگ و ظاهر

علی شمس‌ناتری؛ احسان اکرامی

مفاهیم جدید رنگ و ظاهر


اصول شیمیایی رنگرزی الیاف

جواد مختاری؛ سیده‌اعظم اورومئی؛ سعید دادور

اصول شیمیایی رنگرزی الیاف


مدیریت ماشینهای کشاورزی

محمدباقر دهپور؛ ایرج باقری

مدیریت ماشینهای کشاورزی


کتاب پرورش مرکبات در ایران/چاپ سوم

رضا فتوحی‌قزوینی؛ جواد فتاحی مقدم

کتاب پرورش مرکبات در ایران/چاپ سوم


کشاورزی ارگانیک (کشتازی)

محمدرضا احتشامی؛ محمدرضا چائی‌چی

کشاورزی ارگانیک (کشتازی)