اندازه گیری و آشکارسازی تابش

دوره 1392، شماره 1، 1392

علیرضا صدرممتاز؛ مهسا نوری اصل

اندازه گیری و آشکارسازی تابش


سلسله قارچها چاپ دوم

دوره 1392، شماره 1، 1392

سید اکبر خداپرست

سلسله قارچها چاپ دوم


ترجمه و شرح دیوان دعبل خزاعی

دوره 1392، شماره 1، 1392

محمدرضا هاشملو؛ فاطمه شکوری

ترجمه و شرح دیوان دعبل خزاعی


پرورش گاو شیری

دوره 1392، شماره 1، 1392

نوید قوی حسین زاده

پرورش گاو شیری


بیوشیمی گیاهی

دوره 1392، شماره 1، 1392

سید حسن حسنی کومله؛ محمدحسین رضادوست

بیوشیمی گیاهی


تجسم اعمال از منظر قرآن کریم چاپ دوم

دوره 1392، شماره 1، 1392

علی کریمیان صیقلانی

تجسم اعمال از منظر قرآن کریم چاپ دوم


شبیه سازی و روش مونت کارلو

دوره 1392، شماره 1، 1392

بهروز فتحی واجارگاه

شبیه سازی و روش مونت کارلو


مبانی اخلاق جنسی در اسلام

دوره 1392، شماره 1، 1392

علی کریمیان صیقلانی

مبانی اخلاق جنسی در اسلام


اصلاح برنج هیبرید به روش دولاین

دوره 1392، شماره 1، 1392

محمدمهدی سوهانی؛ سعید یاراحمدی

اصلاح برنج هیبرید به روش دولاین


تجزیه و تحلیل طرحهای آزمایشی در پژوهشهای کشاورزی

دوره 1392، شماره 1، 1392

بابک ربیعی؛ اردشیر محیط

تجزیه و تحلیل طرحهای آزمایشی در پژوهشهای کشاورزی


لیلی و مجنون در شعر و نگاره

دوره 1392، شماره 1، 1392

علیرضا اکرمی

لیلی و مجنون در شعر و نگاره


تحمل به تنش غیرزیستی در گیاهان

دوره 1392، شماره 1، 1392

حبیب الله سمیع زاده لاهیجی؛ خزر ادریسی مریان

تحمل به تنش غیرزیستی در گیاهان


کلون کردن ژن

دوره 1392، شماره 1، 1392

رضا شیرزادیان خرم‌آباد؛ صدیقه نصر رمزی

کلون کردن ژن


کنترل و گواهی بذر چاپ ششم

دوره 1392، شماره 1، 1392

محمد مهدی سوهانی

کنترل و گواهی بذر چاپ ششم


مهندسی ترافیک چاپ پنجم

دوره 1392، شماره 1، 1392

مهیار عربانی

مهندسی ترافیک چاپ پنجم


مبانی زیبایی‌شناسی در عرفان‌اسلامی

دوره 1392، شماره 1، 1392

علی کریمیان صیقلانی

مبانی زیبایی‌شناسی در عرفان‌اسلامی


مبانی ویروس شناسی

دوره 1392، شماره 1، 1392

مهدی رسا

مبانی ویروس شناسی


فیزیولوژی تمرین

دوره 1391، شماره 1، 1391

حمید اراضی؛ نوید لطفی؛ یاسر گاراژیان

فیزیولوژی تمرین


آنتوسیانین ها بیوسنتز، عملکردها و کاربردها

دوره 1391، شماره 1، 1391

عبدالله حاتم زاده؛ راضیه اکبری

آنتوسیانین ها بیوسنتز، عملکردها و کاربردها


کنترل هوشمند و هدایت سیستم های پیچیده دینامیکی

دوره 1391، شماره 1، 1391

احمد باقری؛ جلال جوادی مقدم

کنترل هوشمند و هدایت سیستم های پیچیده دینامیکی


مراحل رشد و نمو غلات

دوره 1391، شماره 1، 1391

مجید مجیدیان؛ یحیی امام

مراحل رشد و نمو غلات


حشرات: ساختمان و عمل جلد اول

دوره 1391، شماره 1، 1391

جلال جلالی سندی؛ آرش زیبایی

حشرات: ساختمان و عمل جلد اول


حشرات: ساختمان و عمل جلد دوم

دوره 1391، شماره 1، 1391

جلال جلالی سندی؛ آرش زیبایی

حشرات: ساختمان و عمل جلد دوم


زبان گرجی برای فارسی زبانان چاپ دوم

دوره 1391، شماره 1، 1391

فردین کمایی

زبان گرجی برای فارسی زبانان چاپ دوم