اطلس تصویری برای میکرومورفولوژیست‌های خاک

نوع کتاب : ترجمه

نویسنده

دانشیار گروه علوم خاک، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

جلد کتاب

اطلس تصویری برای میکرومورفولوژیست‌های خاک

موضوعات


قیمت کتاب: 0 ریال (چاپ الکترونیکی)

تعداد صفحات:  258 صفحه

شابک: 2ـ 311 ـ 153 ـ 600 ـ 978

سال چاپ: 1402

نوبت چاپ: اول