مدیریت جنگل و تغییر اقلیم

نوع کتاب : ترجمه

نویسندگان

1 استاد گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

2 -

جلد کتاب

مدیریت جنگل و تغییر اقلیم

موضوعات


قیمت کتاب: 2020000 ریال          خرید کتاب          موجودی کتاب: 0

تعداد صفحات: 331  صفحه

شابک: 6ـ298ـ 153 ـ 600 ـ 978

سال چاپ: 1402

نوبت چاپ: اول