راهبردهای امنیتی و نظم جهانی امریکایی

نوع کتاب : ترجمه

نویسندگان

استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

جلد کتاب

راهبردهای امنیتی و نظم جهانی امریکایی

موضوعات


قیمت کتاب: 455000 ریال          خرید کتاب          موجودی کتاب: 135

تعداد صفحات:  227 صفحه

شابک: 978-964-9931-90-6

سال چاپ: 1390

نوبت چاپ: اول