101 نکته در پرورش بونسای چاپ دوم

نوع کتاب : ترجمه

نویسندگان

1 استاد گروه باغبانی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

2 .

3 دانشیار گروه باغبانی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

جلد کتاب

101 نکته در پرورش بونسای چاپ دوم

موضوعات


قیمت کتاب: 480000 ریال          خرید کتاب          موجودی کتاب: 5

تعداد صفحات:   99  صفحه

شابک 978-964-9931-67-8

سال چاپ: 1390

نوبت چاپ: دوم