کنه شناسی (شکل شناسی بیرونی و درونی)

نوع کتاب : تالیف

نویسندگان

1 استاد گروه گیاه پزشکی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

2 استاد گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

جلد کتاب

کنه شناسی (شکل شناسی بیرونی و درونی)

موضوعات


قیمت کتاب: 475000 ریال          خرید کتاب          موجودی کتاب: 90

تعداد صفحات:   363  صفحه

شابک  978-964-9931-87-6

سال چاپ: 1390

نوبت چاپ: اول