حقوق بشر در نظام بین الملل چاپ دوم

نوع کتاب : تالیف

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

جلد کتاب

حقوق بشر در نظام بین الملل چاپ دوم

موضوعات


قیمت کتاب: 435000 ریال          خرید کتاب          موجودی کتاب: 60

تعداد صفحات:  119 صفحه

شابک: 964-7392-78-8

سال چاپ: 1390

نوبت چاپ: دوم