حقایقی درباره آمادگی (ورزش و تندرسی) چاپ چهارم

نوع کتاب : ترجمه

نویسندگان

1 استاد گروه فیزیولوژی ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان

2 استادگ روه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان

جلد کتاب

حقایقی درباره آمادگی (ورزش و تندرسی) چاپ چهارم

موضوعات


قیمت کتاب: 520000 ریال          خرید کتاب          موجودی کتاب: 250

تعداد صفحات: 282 صفحه

شابک: 964-6577-52-0

سال چاپ: 1393

نوبت چاپ: چهارم