مشخصات و آزمایشات مخلوط آسفالتی

نوع کتاب : ترجمه

نویسندگان

استادیار دانشکده فنی دانشگاه گیلان

جلد کتاب

مشخصات و آزمایشات مخلوط آسفالتی

موضوعات


قیمت کتاب: 0 ریال (چاپ الکترونیکی)

تعداد صفحات: 175 صفحه

شابک: 5-295-153-600-978

سال چاپ: 1401

نوبت چاپ: اول