موضوعات = ادبیات و علوم انسانی
اصول حسابداری 1

دوره 1401، شماره 1، 1401

یاسر رضایی پیته نوئی؛ احمد عبداللهی؛ فاطمه ریاحی

اصول حسابداری 1


پرکاربردترین ضرب المثل های زبان روسی

دوره 1401، شماره 1، 1401

لیلا خان جانی

پرکاربردترین ضرب المثل های زبان روسی


واکاوی مولفه های شهر اسلامی در طرح های شهری

دوره 1401، شماره 1، 1401

مجید یاسوری؛ حسین حاتمی نژاد؛ مریم سجودی

واکاوی مولفه های شهر اسلامی در طرح های شهری


چتر فساد

دوره 1400، شماره 1، 1400

محمد دوستار؛ امیر کهن روز

چتر فساد


درمان شناختی-رفتاری اضطراب

دوره 1400، شماره 1، 1400

رضا سلطانی شال؛ حکیمه خیری

درمان شناختی-رفتاری اضطراب


زبان رسانه های گروهی

دوره 1400، شماره 1، 1400

سوینج مهدیخانلی؛ شهرام نباتی

زبان رسانه های گروهی


مدیریت زنجیره ارزش

دوره 1400، شماره 1، 1400

مصطفی ابراهیم پورازیری؛ سیّدسینا معصومی

مدیریت زنجیره ارزش


رویکرد نوین در آموزش افعال حرکتی زبان روسی

دوره 1399، شماره 1، 1399

شهرام نباتی؛ سوینج مهدیخانلی؛ منیژه امیری ویرثق

رویکرد نوین در آموزش افعال حرکتی زبان روسی


مجموعه کامل از افسانه‌ها، اشعار و هجویات ایوان کریلف (دوزبانه) جلد1

دوره 1399، شماره 1، 1399

لیلا خان جانی؛ پیام بهرامیان ریگکی

مجموعه کامل از افسانه‌ها، اشعار و هجویات ایوان کریلف (دوزبانه) جلد1


سیاست خارجی آمریکادر عصر گُذار؛ سیاست گذاری خارجی و الگوهای رفتاری

دوره 1399، شماره 1، 1399

رضا سیمبر؛ مهدی هدایتی شهیدانی

سیاست خارجی آمریکادر عصر گُذار؛ سیاست گذاری خارجی و الگوهای رفتاری


همه چیز درباره ناآرامی های عربی

دوره 1399، شماره 1، 1399

مهدی زیبائی؛ سجاد بهرامی مقدم

همه چیز درباره ناآرامی های عربی


بهایابی 1

دوره 1399، شماره 1، 1399

یاسر رضائی پیته نوئی؛ احمد عبداللهی؛ مهدی صفری گرایلی

بهایابی 1


منابع‌ و ‌روش‌ها در تاریخ باستان

دوره 1399، شماره 1، 1399

حسن کهنسال

منابع‌ و ‌روش‌ها در تاریخ باستان


جنسیت و جرم

دوره 1398، شماره 1، 1398

حسین آقابابایی؛ سکینه خانعلی پور واجارگاه

جنسیت و جرم


استراتژی عملیات

دوره 1398، شماره 1، 1398

محمدرحیم رمضانیان؛ محسن اکبری؛ محمد اسماعیل زاده

استراتژی عملیات


تاریخ نقد ادبیات عربی (از دوره جاهلی تا سده چهارم هجری)

دوره 1398، شماره 1، 1398

امید جهان بخت لیلی؛ حسین تک تبار فیروزجائی

تاریخ نقد ادبیات عربی (از دوره جاهلی تا سده چهارم هجری)


مسائل مذهبی و معنوی در مشاوره کاربرد آن در جمعیت‌های گوناگون

دوره 1398، شماره 1، 1398

فاطمه کریمی؛ جهان سادات اسدی بیجائیه

مسائل مذهبی و معنوی در مشاوره کاربرد آن در جمعیت‌های گوناگون


کاربرد نمودهای فعل در زبان روسی

دوره 1398، شماره 1، 1398

آرش گل اندام

کاربرد نمودهای فعل در زبان روسی


گذاری تحلیلی بر سیاست خارجی آمریکا

دوره 1398، شماره 1، 1398

سید امیر نیاکوئی؛ علی اصغر ستوده؛ زهره حیدری بنی

گذاری تحلیلی بر سیاست خارجی آمریکا


جغرافیای تاریخی املش

دوره 1397، شماره 1، 1397

نصراله پورمحمدی املشی؛ احترام پورمحمدی املشی

جغرافیای تاریخی املش


مدیریت فناوری اطلاعات

دوره 1397، شماره 1، 1397

رضا اسماعیل پور؛ زینب رضایی

مدیریت فناوری اطلاعات


مدیریت پشتیبانی (خرید،انبارداری و توزیع)

دوره 1397، شماره 1، 1397

محمد حسن قلی زاده؛ یوسف قلی زاده

مدیریت پشتیبانی (خرید،انبارداری و توزیع)