نویسنده = ���������� �������������� ������
اشعار فولکلوریک تالشی جنوبی

دوره 1395، شماره 1، 1395

علی رفیعی جیردهی؛ سیدمجتبی میرمیران؛ یاسر کرم‌زاده هفت‌خوانی

اشعار فولکلوریک تالشی جنوبی


سفال و سفالگری در گیلان

دوره 1394، شماره 1، 1394

علی رفیعی جیردهی؛ اشرف رحمتی

سفال و سفالگری در گیلان