نویسنده = علی رفیعی جیردهی
اشعار فولکلوریک تالشی جنوبی

دوره 1395، شماره 1، 1395

علی رفیعی جیردهی؛ سیدمجتبی میرمیران؛ یاسر کرم‌زاده هفت‌خوانی

اشعار فولکلوریک تالشی جنوبی


سفال و سفالگری در گیلان

دوره 1394، شماره 1، 1394

علی رفیعی جیردهی؛ اشرف رحمتی

سفال و سفالگری در گیلان


لغت نامه تالشی (تالشی – فارسی)

دوره 1386، شماره 1، 1386

علی رفیعی جیردهی

لغت نامه تالشی (تالشی – فارسی)