نویسنده = ��������������������� ��������
فیزیک گداخت لختی اندرکنش باریکه پلاسما، هیدرودینامیک، ماده چگال داغ

دوره 1397، شماره 1، 1397

عباس قاسمی‌زاد؛ مریم سادات حسینی نژاد؛ طاهره حدیثی نیا؛ افسانه کربلاﺋی آقایی؛ سید سهیل اسماعیلی

فیزیک گداخت لختی اندرکنش باریکه پلاسما، هیدرودینامیک، ماده چگال داغ