نمایه نویسندگان

ا

 • ابی زاده، سامان بقعه های خاندانی دوران صفویه معماری، مذهب و قدرت در ایران مدرن [دوره 1399، شماره 1، 1399]
 • امیری، حسین پردازش موازی با فناوری SIMD [دوره 1399، شماره 1، 1399]
 • امیری، سارا مبانی برنامه ریزی حمل و نقل یکپارچه شهری و منطقه ای [دوره 1399، شماره 1، 1399]
 • امیری ویرثق، منیژه رویکرد نوین در آموزش افعال حرکتی زبان روسی [دوره 1399، شماره 1، 1399]

ب

 • بنار، نوشین راهنمای حمایت (ابزارها، نکته ها و روش های ضروری برای حامیان و جویندگان حمایت) [دوره 1399، شماره 1، 1399]
 • بهرامیان ریگکی، پیام مجموعه کامل از افسانه‌ها، اشعار و هجویات ایوان کریلف (دوزبانه) جلد1 [دوره 1399، شماره 1، 1399]
 • بهرامی مقدم، سجاد همه چیز درباره ناآرامی های عربی [دوره 1399، شماره 1، 1399]

پ

 • پاکزاد، جهانشاه بقعه های خاندانی دوران صفویه معماری، مذهب و قدرت در ایران مدرن [دوره 1399، شماره 1، 1399]
 • پوراحمدی.، مجتبی معماری خانه‌های قاجاری لاهیجان و نظام کنترل ساختمانی مرتبط با آن [دوره 1399، شماره 1، 1399]

خ

 • خان جانی، لیلا مجموعه کامل از افسانه‌ها، اشعار و هجویات ایوان کریلف (دوزبانه) جلد1 [دوره 1399، شماره 1، 1399]

ذ

ر

ز

 • زالی، نادر بقعه های خاندانی دوران صفویه معماری، مذهب و قدرت در ایران مدرن [دوره 1399، شماره 1، 1399]
 • زیبائی، مهدی همه چیز درباره ناآرامی های عربی [دوره 1399، شماره 1، 1399]

س

 • ستاری، مسعود فنون کاربردی در آزمایشگاه آبزیان [دوره 1399، شماره 1، 1399]
 • سیمبر، رضا سیاست خارجی آمریکادر عصر گُذار؛ سیاست گذاری خارجی و الگوهای رفتاری [دوره 1399، شماره 1، 1399]

ش

ص

ع

ق

ک

 • کاوسی کلاشی، محمد اکسل 2013 برای آمار کسب و کار راهنمای حل مسائل کاربردی [دوره 1399، شماره 1، 1399]
 • کهنسال، حسن منابع‌ و ‌روش‌ها در تاریخ باستان [دوره 1399، شماره 1، 1399]

م

 • محمد پور، صابر مبانی برنامه ریزی حمل و نقل یکپارچه شهری و منطقه ای [دوره 1399، شماره 1، 1399]
 • مهدیخانلی، سوینج رویکرد نوین در آموزش افعال حرکتی زبان روسی [دوره 1399، شماره 1، 1399]

ن

 • نباتی، شهرام رویکرد نوین در آموزش افعال حرکتی زبان روسی [دوره 1399، شماره 1، 1399]

ه

 • هدایتی شهیدانی، مهدی سیاست خارجی آمریکادر عصر گُذار؛ سیاست گذاری خارجی و الگوهای رفتاری [دوره 1399، شماره 1، 1399]