نمایه نویسندگان

ا

ب

 • باقریان، مهری مقدمه ای بر زیست شناسی ریاضی: مدل‌سازی، تحلیل و شبیه‌ سازی [دوره 1400، شماره 1، 1400]

پ

 • پناهی، عباس صنعت نوغان گیلان در مسیر جادۀ ابریشم [دوره 1400، شماره 1، 1400]

ج

ح

خ

د

ر

 • ره، نادیا صنعت نوغان گیلان در مسیر جادۀ ابریشم [دوره 1400، شماره 1، 1400]

ز

س

ط

ع

 • عابددوست، حسینعلی ایده نگارهای ایرانی (از نشانه های خطی کهن تا گرافیک معاصر) [دوره 1400، شماره 1، 1400]
 • عباسی، مرجان بستر تصفیه توسط الکتروریسی [دوره 1400، شماره 1، 1400]
 • عفتی، میثم نقشه برداری نوین در کابردهای مهندسی [دوره 1400، شماره 1، 1400]
 • علاف نویریان، حمید زیست شناسی و آبزی پروری سخت پوستان آب شیرین [دوره 1400، شماره 1، 1400]

ف

ق

 • قیاسی، ساره اطلس ناهنجاری های زیستی در گامتوژنزیز و مراحل اولیه رشد و نمو تاسماهیان [دوره 1400، شماره 1، 1400]
 • قربان پور لفمجانی، امیر مشاوران و روان درمانگران مسلط در جلسه ی درمان چگونه عمل می کنند؟ [دوره 1400، شماره 1، 1400]
 • قربان زاده، نسرین پیشرفت ها در زیست پالایی کاربردی [دوره 1400، شماره 1، 1400]

ک

م

ن

و

 • وزیری، حمید رضا مقدمه ای بر زیست شناسی ریاضی: مدل‌سازی، تحلیل و شبیه‌ سازی [دوره 1400، شماره 1، 1400]