نویسنده = ������������������ ������ ��������
فیزیک هسته ای ستارگان جلد اول

دوره 1398، شماره 1، 1398

عباس قاسمی زاد؛ سهیل خوشبین فر؛ سید سهیل اسماعیلی

فیزیک هسته ای ستارگان جلد اول


فیزیک گداخت لختی اندرکنش باریکه پلاسما، هیدرودینامیک، ماده چگال داغ

دوره 1397، شماره 1، 1397

عباس قاسمی‌زاد؛ مریم سادات حسینی نژاد؛ طاهره حدیثی نیا؛ افسانه کربلاﺋی آقایی؛ سید سهیل اسماعیلی

فیزیک گداخت لختی اندرکنش باریکه پلاسما، هیدرودینامیک، ماده چگال داغ